Styrelsen /
Ordförande
Matts Nyström

Ledamot
Solveig Nyqvist

Ledamot
Ola Emanuelsson

Ledamot
Rolf Eckert
Ledamot
Jan Johansson

Suppleant
Bengt-Göran Ivarsson

Suppelant
Kim Björklund

Adjungerade till styrelsen
Per-Olov Röjeskog
Berit Arnesson

Webb
Emelie Röjeskog
Enligt stadgarna är endast ordförandeposten utsagd. I övrigt konstituerar sig styrelsen själv.